Política de privacitat

Actualitzacions de materials d'aquest Avís de privadesa

Darrera actualització: 17 de juliol de 2018

 1. Política de Privacitat d'Hostes
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de gestionar els serveis i/o productes oferts en el transcurs de la seva estada i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades se suprimeixen quan acaba la relació amb l’hoste, sempre respectant els terminis que preveu la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats. 
 • Consentiment de l’interessat: enviament d’enquestes de satisfacció.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes de l’empresa en funció de les sol·licituds prèvies plantejades amb el Responsable del Tractament.
 • Interès legítim del Responsable: gestió de les dades dels altres hostes allotjats a la mateixa habitació/ons o cambra/es per poder prestar el servei contractat, facilitades per l’interessat com a Responsable de les Dades. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’ús i gestió de les dades i els serveis compartits.
 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 • Si escau, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com els Jutjats i Tribunals, amb la finalitat de complir l’obligació d’informar.
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament de les trameses. 1. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’informar els socis de l’empresa, còpies de seguretat, allotjament de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.
 • DIGITAL ALCHEMY, LLC, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: http://digital-alchemy.com/privacy-policy. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es. 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat i/o pares o tutors.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades relatives a la salut, conviccions religioses.
 1. Política de Privacitat de Dolce Vital Spa
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de gestionar les dades per a l’accés als serveis de spa, gimnàs de l’hotel i/o altres serveis relacionats amb l’hotel i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades se suprimeixen quan acaba la relació amb l’hoste, sempre respectant els terminis que preveu la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats. 
 • Consentiment de l’interessat: enviament d’enquestes de satisfacció.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes de l’empresa en funció de les sol·licituds prèvies plantejades amb el Responsable del Tractament.
 • Interès legítim del Responsable: gestió de les dades dels altres hostes allotjats a la mateixa habitació/ons o cambra/es per poder prestar el servei contractat, facilitades per l’interessat com a Responsable de les Dades. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’ús i gestió de les dades i els serveis compartits.
 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 • Si escau, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com els Jutjats i Tribunals, amb la finalitat de complir l’obligació d’informar.
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament de les trameses. 1. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’informar els socis de l’empresa, còpies de seguretat, allotjament de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.
 • DIGITAL ALCHEMY, LLC, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: http://digital-alchemy.com/privacy-policy. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es. 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat i/o pares o tutors.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades relatives a la salut.
 1. Política de Privacitat per a Esdeveniments
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de gestionar les dades per a l’accés als esdeveniments realitzats des de l’hotel o relacionats directament amb l’hotel i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades se suprimeixen al cap de 10 (deu) anys. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats. 
 • Consentiment de l’interessat: enviament d’enquestes de satisfacció.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes de l’empresa en funció de les sol·licituds prèvies plantejades amb el Responsable del Tractament.
 • Interès legítim del Responsable: gestió de les dades dels convidats a l’esdeveniment per poder prestar el servei contractat, facilitades per l’interessat com a Responsable de les Dades. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’ús i gestió de les dades i els serveis compartits.
 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 • Si escau, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com els Jutjats i Tribunals, amb la finalitat de complir l’obligació d’informar.
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament de les trameses. 1. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’informar els socis de l’empresa, còpies de seguretat, allotjament de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.
 • DIGITAL ALCHEMY, LLC, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: http://digital-alchemy.com/privacy-policy. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es. 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat i/o pares o tutors.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades relatives a la salut, conviccions religioses.
 1. Política de Privacitat per a Proveïdors
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, S. L. (DOLCE SITGES) tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu d’atendre la seva sol·licitud, com podria ser informació, incidències dels clients i/o usuaris i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa inclusivament per via electrònica. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades se suprimeixen al cap de 10 anys.. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: atendre la seva sol·licitud..
 • Consentiment de l'interessat: enviament de comunicacions comercials i/o newsletters. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cedeixen dades a tercers, excepte per obligació legal. 1. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat.
 1. Política de Privacitat per a Primer Contacte
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, S. L. (DOLCE SITGES) tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu d’atendre la seva sol·licitud, com podria ser informació, incidències dels clients i/o usuaris i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa inclusivament per via electrònica. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades se suprimeixen al cap de 10 anys.. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: atendre la seva sol·licitud..
 • Consentiment de l'interessat: enviament de comunicacions comercials i/o newsletters. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cedeixen dades a tercers, excepte per obligació legal. 1. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat.
 1. Política de Privacitat per a Nous Candidats
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de gestionar els currículums rebuts i dur a terme els processos de selecció de personal. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: gestionar els currículums rebuts i dur a terme els processos de selecció de personal. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’ús i gestió de les dades i els serveis compartits. 1. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’informar els socis de l’empresa, còpies de seguretat, allotjament de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es. 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat.
 1. Consentiment de la Política de Privacitat
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, S. L. (DOLCE SITGES) tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de dur a terme la prospecció d’enviament de comunicacions comercials en funció de l’interès demostrat pels productes i serveis de l’empresa. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Totes les dades es conserven mentre es mantingui la relació comercial i, si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes de l’empresa en funció de les sol·licituds prèvies plantejades amb el Responsable del Tractament. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’ús i gestió de les dades i els serveis compartits. 1. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Wyndham Hotels & Resorts, amb la finalitat d’informar els socis de l’empresa, còpies de seguretat, allotjament de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.
 • DIGITAL ALCHEMY, LLC, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: http://digital-alchemy.com/privacy-policy. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se al Responsable del Tractament.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del Responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que es requereixen són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre les qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. Si no facilita tota la informació necessària, no es podrà atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades mitjançant el seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com s’han obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), procedeixen del mateix interessat.
 1. Política de Privacitat per a mails
 2. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES)

NIF: B-62515432

Adreça postal: Av. Camí de Miralpeix, 12; 08870 – Sitges (Espanya)

Telèfon: +34 938 109 000 

Correu electrònic: info_sitges@dolce.com 1. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

En HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, S. L. (DOLCE SITGES) tracta la informació que faciliten les persones interessades amb l’objectiu de prestar els serveis i/o productes sol·licitats, atendre les sol·licituds d’informació i gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes y/o serveis de l’empresa. 1. Durant quant de temps es conserven les seves dades?

Es conserven totes les dades mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió. 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes de l'empresa.
 • Interès legítim del responsable: enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i/o productes en funció de les sol·licituds prèvies plantejades amb el Responsable de les Dades. 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cedeixen dades a tercers, excepte per obligació legal. 1. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països. 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES, SL (DOLCE SITGES), està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstànci