Política de privacitat

Darrera Actualització: 20 de Maig de 2021

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL – NIF: B62515432

Dirección postal: Av. Camí de Miralpeix, 12 - 08870 Sitges - Barcelona

Telèfon: 938109000

Correo electrònic: info_sitges@dolce.com 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info_sitges@dolce.com o Av. Camí de Miralpeix, 12 08870 Sitges - Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic
3. Tractament de les dades personals de videovigilància
4. Tractament de les dades personals d'hostes
5. Tractament de les dades personals de reclamacions i atenció al client
6. Tractament de les dades personals d'accés a instal·lacions
7. Tractament de les dades personals dels candidats a un lloc de treball
8. Tractament de les dades de drets d'imatge
9. Tractament de les dades personals de clients del spa i gimnàs
10. Tractament de les dades personals de registres a esdeveniments
11. Tractament de les dades personals de clients - contractes


1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis.
 • Consentiment de l'Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


3. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


4. Tractament de les dades personals d'hostes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació els serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Envio d'enquestes de satisfacció.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades dels altres hostes allotjats en la mateixa habitació/ns o estada per a poder prestar el servei contractat, facilitats per l'interessat com a responsable de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • En el seu cas, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat de complir l'obligació d'informar.
 • En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


5. Tractament de les dades personals de reclamacions i atenció al client

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, com podria ser informació, incidències dels clients i/o usuaris i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

 • Consentiment de l'interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


6. Tractament de les dades personals d'accés a instal·lacions

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i gestió de visites a les instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades se suprimiran als quatre anys del seu registre.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Interès legítim del Responsable: Registre i gestió de visites a les instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


7. Tractament de les dades personals dels candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l'última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


8. Tractament de les dades de drets d'imatge

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió i publicació d'imatges i/o vídeos per a la seva publicació en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials de l'empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Totes les dades se suprimiran quan l'interessat així ho sol·liciti (excepte els que figurin en hemeroteques).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l'empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • LinkedIn, amb la finalitat de gestionar les relacions comercials i laborals. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Pinterest Inc. amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


9. Tractament de les dades personals de clients del spa i gimnàs

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.

 • Consentiment de l'interessat: Enviament d'enquestes de satisfacció.

 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades dels altres hostes/clients allotjats en la mateixa habitació/ns o estada per a poder prestar el servei contractat, facilitats per l'interessat com a responsable de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


10. Tractament de les dades personals de registres a esdeveniments

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de dades per a l'accés als esdeveniments realitzats des de l'hotel o amb relació directa a l'hotel i la gestió d'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació els serveis sol·licitats.

 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.

 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades dels convidats de l'esdeveniment per a poder prestar el servei contractat, facilitats per l'interessat com a responsable de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, a la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.


11. Tractament de les dades personals de clients - contractes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, a la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'ús i gestió de les dades i serveis compartits.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d'enviament de mailings i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Wyndham Hotels & Resorts Inc, amb la finalitat d'informar els socis de l'empresa, còpies de seguretat, hosting de correu electrònic i programari compartit. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional en: www.wyndhamhotels.com/about-us/privacy-notice.